University of Taipei:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 4175/14802 (28%)
造访人次 : 17135131      在线人数 : 302
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  邻近社群


  市政管理學院 [3/84]
  教育學院 [1931/6203]
  本校其他單位 [1141/2504]
  人文藝術學院 [426/2750]
  理學院 [757/2495]

  社群统计


  近3年内发表的文件:23(2.52%)
  含全文笔数:12(1.32%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:12(100.00%)
  下载大于100次:12(100.00%)
  全文下载总次数:12233(0.39%)

  最后更新时间: 2020-08-12 10:46

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目176-200 / 1098. (共44页)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tsai, Yu-Jung [0/3]
  Tu, Hsin-Yu [0/1]
  Tu, Y-L. [0/1]
  Tzeng, C.Y. [0/1]
  Tzeng, Ching-Yu [0/1]
  Wang, C. [0/1]
  Wang, C, H. [0/2]
  Wang, Chien-Wei [0/1]
  Wang, J. S. [0/1]
  Wang, P. T. [0/1]
  Wang, S. [0/2]
  Wang, Shu-Hwa [0/3]
  Wei-Horng Jean [1/1]
  Wu, M. C. [0/4]
  Wu, Mao-Sheng [0/1]
  Wu MS [0/1]
  Wu, Y-C. [0/2]
  Yan, Y-R. [0/1]
  Yang, J-Y. [0/1]
  Yang, S. C. [0/1]
  Yeh, Ding-Peng [0/1]
  Yeh, I. [0/1]
  Yeh, Y. [0/1]
  Yeh, Yi-Ming [0/1]
  Yeh YM [0/1]
  显示项目176-200 / 1098. (共44页)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  如有問題歡迎與系統管理員聯繫
  02-23113040轉2132
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈